Amsterdam,
21
april
2017

De aandeelhouders van Vastned, de beursgenoteerde Europese vastgoedonderneming met focus op ‘venues for premium shopping’, hebben tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘AvA’) van 20 april 2017 alle voorstellen die ter stemming zijn gebracht goedgekeurd.

De besluiten die zijn genomen tijdens de AvA zijn onder andere:

- Het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2016;
- Het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2016 op € 2,05 per aandeel in contanten;
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen en de Directie over het boekjaar 2016;
- Het vaststellen van de vergoeding aan de leden van de Raad van Commissarissen;
- Het machtigen van de Directie voor het uitgeven van aandelen, het verlenen van rechten tot het verkrijgen van aandelen en de beperking of uitsluiting van het ...

Lees meer over dit bericht
Contactpersoon
Anneke Hoijtink
Investor Relations Manager
+ 31 20 2424368
/
+31 6 31637374
Bekijk ook