Amsterdam,
15
februari
2017

Hoofdpunten 2016

- Vastned acquireerde voor in totaal € 75,9 miljoen en desinvesteerde voor € 94,9 miljoen
- Aandeel premium city high street shops stijgt naar 74%
- Premium city high street shops vrijwel volledig verhuurd met een bezettingsgraad van 99,2%
- Bezettingsgraad totale portefeuille stabiel hoog op 97,3%
- Premium city high street shops tonen waadestijging van € 13,4 miljoen, ondanks waarde-aanpassing van de portefeuille in Istanbul met € 33 miljoen door onzekere geopolitieke en economische situatie
- Waardeverandering totale portefeuille (exclusief acquisities en desinvesteringen) € 4,7 miljoen negatief
- Like-for-like brutohuurgroei premium city high street shops 0,5%
- Loan-to-value 2016 met 41,8% binnen de gewenste bandbreedte van 40%-45%
- Direct resultaat 2016 met € 2,42 per aandeel boven de eerder afgegeven...

Lees meer over dit bericht
Contactpersoon
Anneke Hoijtink
Investor Relations Manager
+ 31 20 2424368
/
+31 6 31637374
Bekijk ook