Amsterdam,
09
maart
2017

Amsterdam, 9 maart 2017 – Vastned, de Europese vastgoedonderneming met focus op venues for premium shopping, publiceert de oproeping en agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over verslagjaar 2016 inclusief het jaarverslag.


De agendapunten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 april 2017 betreffen diverse agendapunten zoals het vaststellen van de jaarrekening over boekjaar 2016 en het dividend over boekjaar 2016 en het verlenen van decharge aan het bestuur en de Raad van Commissarissen over boekjaar 2016.

De volledige agenda inclusief toelichting is beschikbaar op www.vastned.com onder Investor Relations/ Aandeelhoudersvergaderingen. Het jaarverslag 2016 is eveneens op de website te vinden onder Investor Relations/Jaarverslagen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Vastned vindt plaa...

Lees meer over dit bericht
Contactpersoon
Anneke Hoijtink
Investor Relations Manager
+ 31 20 2424368
/
+31 6 31637374
Bekijk ook